न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभ्राज्यं न च भारकारि।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्॥

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत् ।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्॥

सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् ।
अहार्यत्वादनर्ध्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुरेव परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

समाचारः तत् प्रसारणरम्

विद्यालयाः
1151
अधिकम्
पाठ्यक्रमाः
5
अधिकम्
विषयाः
198
परीक्षार्थिनः
88707
उत्तीर्णता %
73.26

संरचना

श्री संदीप सिंह


माननीय राज्य माध्यमिक शिक्षा मंत्री , उत्तर प्रदेश

श्री दिनेश शर्मा


माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश


छायाचित्र

परीक्षा आंकड़े

PASS(Approx.)%
७१%
प्रथमा
७४%
पूर्व-मध्यमा(I)
८२%
पूर्व-मध्यमा(II)
७०%
उत्तर-मध्यमा(I)
६९%
उत्तर-मध्यमा(II)